Schildklier

Een uitgesproken beeld met klassieke symptomen van een schildklierfunctiestoornis komt in de praktijk zelden voor. Vaak presenteert een patiënt zich met vage klachten, die niet eenvoudig zijn te herkennen. NHGDoc verzamelt alle gegevens uit het dossier en detecteert alle aanwijzingen en vastgelegde klachten die kunnen wijzen op een te trage dan wel te snel werkende schildklier. Daarbij ondersteunt NHGDoc bij het onderscheiden van onderliggende diagnoses aan de hand van laboratorium-uitslagen. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Signalering op verhoogde kans schildklierfunctiestoornis

Indien er in het dossier van de patiënt factoren worden gevonden die wijzen op een verhoogde kans op een schildklierfunctiestoornis (zoals symptomen passend bij een hypo-/hyperthyreoïdie, gebruik van lithium- of jodiumhoudende medicatie, hartfalen of syndroom van down) ontvangt u een melding uit NHGDoc om het TSH te bepalen.

Ondersteuning bij diagnostiek

NHGDoc geeft een melding indien er indicaties bestaan voor een TSH(-R) of vrije T4-bepaling. Ook ondersteunt NHGDoc bij de interpretatie van de labwaarden: gaat het bijvoorbeeld om een hypo-/hyperthyreoïdie recent na een partus, dan krijgt u van NHGDoc de melding om te denken aan een post–partumthyreoïditis.

Signalering tijdige follow-up

NHGDoc geeft een melding om het TSH en/of vrije T4 te bepalen indien de follow-up termijn is verstreken. Bijvoorbeeld bij patiënten die schildkliermedicatie gebruiken of bij sprake van een subklinische hypo-/hyperthyreoïdie of multinodulair struma.

Medicatie adviezen

NHGDoc geeft een melding indien er een indicatie bestaat om de medicatie te starten, stoppen, of de dosering aan te passen in verband met onvoldoende effect. Ook signaleert NHGDoc op klachten van overdosering en geeft adviezen over de substitutiedosis levothyroxine bij hypothyreoïdie, afgestemd op de leeftijd en aanwezigheid van eventuele cardiale comorbiditeit van de patiënt.

Adviezen bij zwangerschap

Geeft gerichte adviezen rondom schildklieraandoeningen voor, tijdens en na een zwangerschap.

Signalering op indicaties voor consultatie of verwijzing

NHGDoc geeft een melding indien er een indicatie bestaat voor verwijzing of consultatie van de internist-endocrinoloog. Bijvoorbeeld bij gelijktijdig gebruik van levothyroxine met medicatie die het metabolisme van levothyroxine versnelt.