STOP-START-NL

Medicatiemanagement bij ouderen die veel geneesmiddelen gebruiken is niet eenvoudig. Om u hierbij te ondersteunen heeft NHGDoc de STOP-START-NL criteria ingebouwd. Dit is een bewezen effectieve screeningstool om potentieel ongewenste geneesmiddelen bij ouderen op te sporen. De tool bevat 138 criteria die adviseren wanneer er sprake is van potentieel ongewenst geneesmiddelgebruik (STOP) en situaties waarbij de start van medicatie overwogen van worden (START). U kunt deze gebruiken om medicatiebeoordelingen van patiënten te bespreken met de apotheker. Met één druk op de knop worden alle 138 criteria geautomatiseerd langsgelopen en ontvangt u een overzicht van de adviezen die voor uw patiënt van belang zijn. Gebruik van de STOP- (Screening Tool of Older persons Prescriptions) en START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment)- criteria in de farmacotherapeutische anlayse, wordt aanbevolen vanuit de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (2012). Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Wanneer ontvangt u een advies?

Bij alle patiënten met een leeftijd van 70 jaar of ouder, die minimaal 1 geneesmiddel gebruiken en waarbij minimaal één STOP- en/ of START-criterium van toepassing is, ontvangt u een STOP-START-NL advies uit NHGDoc.

Signaleert op potentieel ongewenst geneesmiddelgebruik

Potentieel ongewenst geneesmiddelengebruik wordt opgespoord aan de hand van de STOP-criteria. Denk aan overbehandeling, een ontbrekende indicatie, contra-indicaties en dosisaanpassingen.

Signaleert wanneer start geneesmiddelgebruik gewenst is

Op basis van de START-criteria geeft NHGDoc een advies wanneer er overwogen kan worden om met medicatie te starten.

Ondersteunt u bij de voorbereiding en uitvoering van medicatiebeoordelingen

Met het STOP-START-NL alert heeft u direct een overzicht van alle STOP- en START-criteria die op uw patiënt van toepassing zijn. Per advies ziet u welke zaken er in het patiëntendossier zijn aangetroffen die hebben geleid tot het advies.

De volgende criteria zijn niet verwerkt in NHGDoc vanwege het ontbreken van de hiervoor benodigde informatie in de gegevens die NHGDoc ontvangt van de HIS-en:
  • START: Centraal zenuwstelsel en ogen, criterium 5. Analgetica, criterium 1 en 2

  • STOP: H2, J6, L1 t/m 3

De START-STOP-NL-criteria die adviezen over medicatiedosering bevatten zijn niet beschikbaar voor gebruikers van Promedico-ASP en Bricks Huisarts. NHGDoc ontvangt dan deze HIS-en geen informatie over medicatiedoseringen.