Stoppen met roken

Het Nationaal Preventieakkoord is opgesteld om de gezondheid van veel Nederlanders te verbeteren. Onderdeel hiervan is het stimuleren van stoppen met roken. In 2040 wil de Rijksoverheid een rookvrije generatie en een daling van het aantal rokende volwassenen naar maximaal 5%. Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen een grote rol spelen bij het aanbieden van stoppen-met-rokenbegeleiding, aangezien 70% van de Nederlanders jaarlijks een bezoek brengt aan de huisartsenpraktijk. Vooral bij mensen voor wie stoppen met roken van groot belang is, zijn motivatie en begeleiding van een hulpverlener gewenst. Daarom is een speciale stoppen met roken module in NHGDoc opgenomen als onderdeel van de maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord, om u hierbij te helpen. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Attentie op stoppen met roken bij groepen met verhoogd risico

Voor sommige mensen is het extra belangrijk dat zij stoppen met roken en hier begeleiding bij krijgen. De adviezen in NHGDoc zijn gericht op zwangere vrouwen of patiënten met een kinderwens, vrouwen die hormonale anticonceptie gebruiken en patiënten met een mogelijk aan roken gerelateerde klacht of diagnose.

Interventie-adviezen

Er zijn verschillende interventies die kunnen helpen bij stoppen met roken. Denk aan een korte motivatie verhogende interventie, een intensieve ondersteunende interventie en medicamenteuze interventies. NHGDoc geeft, op basis van de gegevens uit het patiëntdossier, een voorstel voor de best passende interventie.

Medicatie-adviezen

U ontvangt adviezen met betrekking tot een medicamenteuze ondersteuning bij stoppen met roken als hier een indicatie voor bestaat. NHGDoc houdt hierbij rekening met bestaande contra-indicaties. Als er medicatie wordt voorgeschreven waar een contra-indicatie voor bestaat ontvangt u hierover een melding.

CYP1A2 activiteit

Roken verhoogt de metabole activiteit van CYP1A2. Wanneer iemand stopt met roken kan dit het effect van andere voorgeschreven medicatie veranderen waardoor de dosering aangepast dient te worden. NHGDoc geeft een melding als er een medicament is voorgeschreven waarvan de dosering aangepast moet worden.

Bewaking (indicator) kwaliteitszorg

Indien de rookstatus (onderdeel van de indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg) ontbreekt in het dossier, ontvangt u een melding van NHGDoc om dit te registeren. Zo bewaken we samen de kwaliteit in de huisartsenpraktijk.

Relevante figuren en tabellen bij de hand

Bij de meldingen van NHGDoc heeft u direct toegang tot relevante informatie in het consult, zoals de korte motivatie verhogende interventie en de Keuzetabel stoppen met roken van thuisarts.