Werk

In de gereviseerde NHG-Standaard Astma bij volwassenen (2015) zijn een aantal belangrijke zaken veranderd. Zo is de vaste afkapwaarde van 0.7 vervallen en wordt persisterende obstructie vastgesteld bij een waarde kleiner dan het 5e percentiel van de referentiepopulatie. Ook vormt de mate van astmacontrole (onderverdeeld in goed, gedeeltelijk, slecht) de basis voor het beleid. NHGDoc ondersteunt u bij deze veranderingen en biedt u daarbij de vele voordelen van automatisering. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Arbeidsanamnese knop

Op de startpagina van NHGDoc vindt u de arbeidsanamnese knop. Via deze knop heeft u toegang tot de arbeidsanamnese waarmee u kunt signaleren of er sprake is van (dreigende) problemen ten aanzien van werk. Ook vindt u via deze knop een link naar de helpdesk.

De module Werk in NHGDoc


- Helpt u bij het signaleren van mogelijke arbeidsgerelateerde problematiek via het alert en een arbeidsanamnese
- Biedt advies over in welke gevallen consultatie of verwijzing naar de bedrijfsarts nodig is
- Biedt direct toegang tot relevante informatie over arbeidsgerelateerde problematiek via:
- Een link naar gerichte informatie uit de verschillende NHG-Standaarden
- De bedrijfsgeneeskundige richtlijnen
- Handige bijlagen zoals een overzicht van beroepsallergenen
- Geeft inzage in de rolverdeling tussen huisarts en bedrijfsarts via de bedrijfskundige richtlijnen
- Biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van arbeidsdeskundig advies via e-mail of telefoon
- Biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van de contactgegevens van de bedrijfsarts van de patiënt

Helpdesk Arbeidsexpert

Via de helpdesk kunt u arbeidsdeskundig advies aanvragen en de contactgegevens van de bedrijfsarts van de patiënt aanvragen. Deze helpdesk is beschikbaar via de arbeidsanamnese knop op de startpagina van NHGDoc en via Mijn NHGDoc. Klik hiervoor op Mijn NHGDoc bovenaan in het alert en vervolgens op “module werk” in het menu links. Advies en informatie via deze helpdesk is gratis.

NHG-Standaarden

De Standaarden zijn meegenomen in de module Werk

Angst (M62), Acuut Coronair Syndroom (M80), Aspecifieke lage rugpijn (M54), Astma bij volwassenen (M24), Beroerte (M103), COPD (M26), CVRM (M84), Depressie (M44), Diabetes mellitus type 2 (M01), Eczeem 2014 (M37), Epicondylitis (M60), Hand- en Polsklachten (M91), Overspanning & Burn-out (LESA), Schouderklachten (M08) en Subfertiliteit (M25).

Bedrijfsgeneeskundige richtlijnen

De NVAB-richtlijnen die zijn meegenomen in de module Werk

Astma & COPD
Contacteczeem
Diabetes & Arbeid
Ischemische hartziekten
Klachten aan arm, schouder of nek
Rugklachten

Zilveren Kruis Achmea

Mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis Achmea

De module Werk is mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis Achmea. Zij stelt deze module beschikbaar voor alle huisartsen met een geactiveerde koppeling met NHGDoc en biedt daarbij toegang tot de gratis Arbeidsexpert Helpdesk.