Veel gestelde vragen (FAQ)

Staat uw vraag er niet tussen? Wellicht vindt u het antwoord op de pagina van NHGDoc & uw HIS:

Bricks Huisarts  |  CGM Huisarts  |  MicroHIS  |  OmniHis Scipio  |  Promedico-ASP

NHGDoc adviezen

Probeer het alert te verversen door middel van een handmatige alert aanvraag. Werkt dit niet? Stuur dan uw vraag de feedback knop in NHGDoc.

U kunt zelf via “Mijn NHGDoc” bepalen welke adviezen u wilt ontvangen. Wij adviseren altijd om eerst met een aantal domeinen te starten, die voor u interessant zijn/meer aandacht behoeven. Naar verloop van tijd kunt u meer domeinen toe te voegen.

De adviezen in NHGDoc zijn gebaseerd op de volgende gegevens uit het HIS: geboortejaar (afgerond op halve jaren), geslacht, alle actieve episoden, alle laboratoriumuitslagen/ meetwaarden van de afgelopen van jaar en alle actuele medicatie van de patiënt.

Groene knop: er zijn geen adviezen.

Gele knop: er is minimaal 1 advies met hoge prioriteit en/of waar u zelf prioriteit aan heeft gegeven.

Rode knop: er is een communicatiefout tussen het HIS en NHGDoc. Probeer een handmatige aanvraag. Blijft de knop rood, drukt u dan op de ‘feedback’ knop om ons op de hoogte te stellen van de communicatiefout. Wij lossen dan zo spoedig mogelijk het probleem op.

Grijze knop: Er is nog geen NHGDoc aanvraag uitgevoerd. U kunt handmatig een aanvraag doen door op de knop ‘NHGDoc aanvraag’ te klikken.

Bekijk op de website onder uw HIS voor meer informatie.

Het advies (indien nog relevant) blijft zichtbaar als u een volgende keer het patiëntendossier opent. U kunt het advies naar eigen wens uitzetten via ‘Mijn NHGDoc’ voor de betreffende patiënt of voor alle patiënten.

Een episode die minder dan 5 jaar geleden is afgesloten, neemt NHGDoc mee.

U kunt in NHGDoc niet aangeven dat u een advies heeft opgevolgd. NHGDoc kijkt hiervoor naar de gegevens die u in het patiëntdossier heeft geregistreerd. Voor sommige adviezen geldt dat u niet in het HIS kunt vastleggen dat u dit heeft gedaan (Bijvoorbeeld ‘Neem contact op met de apotheker’). In dit geval kunt het betreffende advies in NHGDoc voor een specifieke patiënt uitzetten.

De apothekersbrief wordt getoond op het moment dat er sprake is van een verminderde nierfunctie (eGFR < 50 ml/min/ 1.73m2) en er medicatie wordt voorgeschreven die bij een verminderde nierfunctie in dosering aangepast dient te worden. Wordt er geen medicatie voorgeschreven waarbij er een doseringsaanpassing nodig is/of er is geen recente eGFR-waarde beschikbaar, dan is de apothekersbrief niet zichtbaar.

De apothekersbrief in NHGDoc vindt u bij de adviezen binnen het domein Chronische Nierschade. Deze is alleen te zien wanneer er sprake is van een eGFR < 50 ml/min/1.73m2 in combinatie met voorgeschreven medicatie die een dosisaanpassing behoeft bij een verminderde nierfunctie.

Wij bewaren slechts een aantal dagen de gepseudonimiseerde patiëntdata. Als u NHGDoc opent in een patiëntdossier dat al ouder is, dan kan NHGDoc geen adviezen meer geven. De oplossing is om een handmatige NHGDoc aanvraag uit te voeren. Bekijk op de website onder uw HIS hoe een handmatige aanvraag kunt doen.

Ja, als u klikt op de ballonnen in het ballonschema ziet u de voorgestelde behandeladviezen voor de patiënt. Vink het behandeladvies aan dat van toepassing is en klik op ‘Opslaan’. Het behandeladvies wordt dan opgeslagen in het behandelplan dat u kunt uitprinten voor de patiënt.

Klik in NHGDoc bovenaan op “Start”. Rechts bovenin ziet u de button “zoek op bijwerking”. Als u daar op klikt opent de Bijwerkingzoeker.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u geen NHGDoc advies ontvangt:

  • U heeft het betreffende ziektedomein of advies uitgezet in NHGDoc
  • U heeft aangegeven dat de hoofdbehandelaar van het betreffende ziektedomein (bijvoorbeeld CVRM) de specialist is
  • NHGDoc heeft het dossier geanalyseerd maar heeft geen discrepantie gevonden tussen de aanbevelingen in de richtlijn en het patiëntendossier. Er is dus geen advies beschikbaar.

Via KIS wordt een risicopatiënt in samenspraak met de zorgverlener via een behandelplan tot een betere levensstijl gestimuleerd. NHGDoc is een medisch beslisondersteunend systeem, gebaseerd op de landelijke medische richtlijnen aan de hand van meetwaarden die geregistreerd worden in het HIS, die een huisarts helpt bij het nemen van beslissingen ten aanzien van dossier, beleid en medicatie.

NHGDoc gebruikt het HIS als bron van informatie. Dat betekent dat als de informatie uit het KIS automatisch wordt opgeslagen in het HIS, NHGDoc deze informatie ook meeneemt.

Instellingen

Diverse functionaliteiten in NHGDoc, zoals de Bijwerkingzoeker, Ziektelastmeter (COPD), CVRM risicocalculator, openen standaard in een nieuw venster in uw browser. Dit wordt een pop-up genoemd. Sommige browsers blokkeren standaard alle pop-ups. Hierdoor heeft u geen toegang tot deze functionaliteiten. Om alsnog toegang tot deze functionaliteiten te krijgen heeft u twee opties:

  1. Bekijk of u een pop-up blokker in uw browser aan heeft staan. Als dit het geval is kunt u er voor kiezen om deze uit te schakelen. Zie optie 2 als het niet mogelijk/gewenst is om een pop-up blokkering uit te schakelen in uw browser.
  2. Zie afbeelding hieronder. Ga in NHGDoc naar ‘Mijn NHGDoc’ –> ‘Gebruikersgegevens’. Vink vervolgens aan: ‘Linkjes altijd in het huidige tabblad openen’ –> ‘Opslaan’.

Hiervoor moet u eerst een persoonlijk account aanmaken via “Mijn NHGDoc”. Adviezen uitzetten, prioriteit geven of bewust afwijken zijn namelijk persoonlijke instellingen. Vul de gebruikersgegevens en praktijkgegevens in via “Mijn NHGDoc”, vervolgens kunt u het vakje voor de adviezen wel aanvinken.

Iedere NHGDoc gebruiker heeft een persoonlijk account, net als in het HIS. Dit betekent dat persoonlijke instellingen in NHGDoc niet zichtbaar zijn voor andere medewerkers. Indien er afspraken gemaakt worden in de huisartsenpraktijk om bepaalde instellingen in NHGDoc te hanteren, dient elke medewerker deze instelling(en) zelf toe te passen in haar/zijn NHGDoc omgeving.

Helaas is dit niet mogelijk. NHGDoc gaat uit van de referentiewaarden die worden genoemd in de NHG-Standaarden en vermeld worden in de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek.

Ja dat kan. U kunt bij een advies aangeven dat u bewust wilt afwijken door het hokje voor het advies aan te vinken. Bovenin het scherm verschijnt dan o.a. de optie ‘bewust afwijken’. Klik deze keuze aan. U kunt dan ook aangeven of u alleen voor deze patiënt of alle patiënten wilt afwijken. De reden van bewust afwijken kunt u helaas (nog) niet vastleggen in NHGDoc.

Het invoeren van de hoofdbehandelaar is per HIS verschillend. Informatie over hoe dat te doen vindt u op de informatiepagina’s over de HIS-en.

Dit kan alleen als er diepe integratie van NHGDoc in het HIS plaatsvindt. En dat is tot op heden niet het geval.

NHGDoc genereert binnen 1 seconde de adviezen voor de desbetreffende patiënt. Duurt dit langer dan 1 seconde? Dan kan dit diverse oorzaken hebben, zoals de snelheid van uw internetverbinding, de snelheid van uw computer of uw proxy instellingen (bijv. als u met E-Zorg werkt).

Helaas is NHGDoc niet beschikbaar voor gebruikers van Medicom. Wij zijn echter groot voorstander van een koppeling met Medicom.

CVRM

NHGDoc berekent het cardiovasculair risico aan de hand van de volgende stappen:

Flow stappen risico CVRM 

CVRM risicocalculator

De SCORE-berekening is gevalideerd voor patiënten met een leeftijd van 45 tot 65 jaar. Onder 45 jaar en boven de 65 jaar is de risicoberekening niet meer gevalideerd. Hierdoor kan de risicoberekening niet plaatsvinden.

De SCORE-berekening is gevalideerd voor bloeddruk waarden tussen de 120 en 180 mmHg. Onder de 120 en boven de 180 mmHg is de risicoberekening niet meer gevalideerd. Hierdoor kan de risicoberekening niet plaatsvinden.

De SCORE-berekening is gevalideerd voor bloeddruk waarden tussen de 3 en 8. Onder de 3 en boven de 8 is de risicoberekening niet meer gevalideerd. Hierdoor kan de risicoberekening niet plaatsvinden.

Medicatie

NHGDoc neemt alle medicatie met de status chronisch mee als actuele medicatie, ondanks een eventuele einddatum in het verleden. De reden hiervoor is dat sommige HIS-en de einddatum van een recept niet automatisch aanpassen bij het aanmaken van een chronisch recept. Een chronisch recept met een einddatum in het verleden behoort in dit geval nog tot de actuele medicatielijst. In de nabije toekomst hopen wij dit aan te passen. Tot die tijd kunt u zelf de status chronisch van het middel kunnen verwijderen. U zult dan geen advies meer ontvangen uit NHGDoc.

Nee, alleen de actuele medicatie (dit betreft ook chronische medicatie) wordt meegenomen in de analyse van NHGDoc. Voor de actuele medicatie kijkt NHGDoc tot 5 jaar terug.

Privacy

De benodigde gegevens uit EPD worden beveiligd verstuurd naar NHGDoc server. Deze informatie is anoniem! Wij slaan geen patiëntgegevens op, zien geen BSN-nummers of NAW-gegevens.

Nee, wij vertrekken nooit data aan zorgverzekeraars.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan <a href=/contact/">contact</a> met ons op!