Wat is NHGDoc

NHGDoc is een medisch beslisondersteunend systeem geïntegreerd in het Huisarts Informatie Systeem (HIS). De inhoud van NHGDoc is gebaseerd op de medisch inhoudelijke Standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en is tevens in samenwerking met het NHG tot stand gekomen.
wat is NHGDoc 2021
NHGDoc vertaalt richtlijnen naar digitale adviezen. De adviezen zijn afgestemd op de individuele patiënt. NHGDoc vergelijkt daarbij de informatie in het patiëntendossier met de aanbevelingen in de NHG-Standaarden op het gebied van dossier, beleid en medicatie. Is er een verschil gevonden tussen de richtlijn aanbevelingen en de informatie in het dossier? Dan wordt de NHGDoc knop geel bij adviezen met hoge prioriteit. Dit zijn adviezen die potentieel kunnen leiden tot gezondheidsschade bij uw patiënt. Het is vervolgens geheel aan de gebruiker om deze adviezen wel of niet op te volgen.
Voordelen NHGDoc

Hoe maken we de dagelijkse praktijkvoering voor alle NHGDoc’ters zo overzichtelijk mogelijk? En hoe kunnen we ook de kwaliteit van de zorg verbeteren? We houden ons continue bezig met deze 2 vragen bij de doorontwikkeling van NHGDoc. Met als resultaat een product waar we trots op mogen zijn! Een product dat vele voordelen met zich meebrengt:

Bespaart tijd


NHGDoc toont binnen enkele seconden richtlijnadviezen op maat voor uw patiënt. Zo heeft u snel en makkelijk toegang tot alle relevante informatie en heeft u meer tijd over voor de patiënt zelf.

Verbetert de zorg voor uw patiënt

Met NHGDoc houdt u uw kennis van de richtlijnen actueel. Daarnaast helpt NHGDoc uw blinde vlekken op te sporen en te voorkomen dat u zaken over het hoofd ziet. NHGDoc ondersteunt u hier o.a. in door adviezen met (middel)hoge prioriteit uit te lichten op de NHGDoc prioriteitenpagina. Het prioriteitsniveau van de adviezen is bepaald in samenwerking met het NHG.

Snel toegang tot relevante informatie

NHGDoc biedt eenvoudig toegang tot de relevante grafieken en tabellen. De directe link naar het juiste onderdeel uit de NHG-Standaard geeft u achtergrondinformatie over de grondslag van het advies.

Ziektelastmeter COPD


De Ziektelastmeter COPD geeft u en de patiënt inzicht in de belangrijkste factoren die de ziektelast van de patiënt aan de hand van het ballonnenschema. Het ballonnenschema biedt een handig overzicht die u samen met de patiënt kan bespreken. Een voordeel van NHGDoc: dankzij de koppeling met uw HIS hoeft u zo min mogelijk zaken nog zelf in te vullen. Dat bespaart tijd! Ook neemt NHGDoc voorgaande metingen mee wat het verloop in de ziektelast inzichtelijk maakt voor u én de patiënt.

STOP-START-NL criteria


Medicatiemanagement bij ouderen die veel geneesmiddelen gebruiken is niet eenvoudig. Om hierbij te ondersteunen heeft NHGDoc de STOP-START-NL criteria ingebouwd. Met één druk op de knop worden alle 138 criteria geautomatiseerd langsgelopen en ontvangt u een overzicht van de adviezen die voor de patiënt van belang zijn. U kunt deze gebruiken om tijdens het FTO en medicatiebeoordelingen patiënten te bespreken met de apotheker.

Bijwerkingzoeker


Een volle agenda + veel administratie= te weinig tijd. De Bijwerkingzoeker van NHGDoc levert u tijdwinst op! De Bijwerkingzoeker toont direct welke actuele geneesmiddelen van de patiënt een bijwerking kan veroorzaken. Het zoeken naar bijwerkingen in de medicatie van de patiënt is hiermee verleden tijd.

CVRM risicocalculator


Nog zo'n tijdbesparende tool: de CVRM risicocalculator in NHGDoc. Met deze tool kunt u gemakkelijk het geschatte 10-jaarsrisico op sterfte en ziekte + sterfte aan hart- en vaatziekten van uw patiënt berekenen. NHGDoc vult hierbij informatie over de risicofactoren al zoveel mogelijk automatisch in op basis van de meest recente metingen uit het patiëntdossier.