NHGDoc verwerkersovereenkomst

Waarom de verwerkersovereenkomst tekenen?

U heeft een van ons een bericht ontvangen om de NHGDoc verwerkersovereenkomst te tekenen.

Een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten tussen een verantwoordelijke en een verwerker. Uit onze administratie blijkt dat uw praktijk via uw HIS toegang heeft tot NHGDoc. Voor het genereren van adviezen in NHGDoc worden er gepseudonimiseerde patiëntgegevens vanuit het HIS verstuurd naar NHGDoc. In lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), moet er dus een overeenkomst komen tussen uw praktijk en NHGDoc.

Wij verzoeken u daarom vriendelijk om de overeenkomst te tekenen. Heeft u de overeenkomst per post ontvangen? Stuur dan de overeenkomst retour met de meegeleverde retourenvelop.

shield (1)
Privacy van u en uw patiënt staat bij ons voorop

Bij het ontwikkelen van NHGDoc staat de privacy van arts en patiënt voorop. NHGDoc werkt met een centrale server waar de alerts realtime kunnen worden gegenereerd. De gegevens die worden uitgewisseld tussen het HIS en deze server worden versleuteld volgens de geldende NEN-normen in de zorg, en zijn niet te herleiden tot een specifieke patiënt. De voor het NHGDoc alert gebruikte patiëntgegevens worden niet opgeslagen.

Privacy policy

Voor meer informatie over ons privacy beleid omtrent uw eigen persoonlijke gegevens en de patiëntgegevens adviseren wij u onze privacy policy door te nemen.