Privacy Statement

Privacy Policy NHGDoc

ExpertDoc B.V. hecht grote waarde aan de privacy van u en uw patiënt. Door middel van deze Privacy Policy informeert ExpertDoc u over de persoonsgegevens die NHGDoc verwerkt en op welke wijze wij daarmee omgaan. ExpertDoc draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en conform het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door uw persoonsgegevens op te geven via de website gaat u ermee akkoord dat ExpertDoc uw gegevens overeenkomstig deze Privacy Policy gebruikt.

Over ExpertDoc

ExpertDoc ontwikkelt medische beslisondersteuning. Het aanbieden van de juiste informatie op het juiste moment en zo specifiek mogelijk; dat is wat we doen. ExpertDoc is uitgever van NHGDoc: NHGDoc is het landelijk werkende expertsysteem in het HIS, het informatiesysteem van huisartsen dat patiënt-specifieke reminders (kennisalerts) biedt tijdens het consult.

Dataverwerkiing

Om gebruik te kunnen maken van NHGDoc, zal ExpertDoc persoonsgegevens moeten verwerken. Het gaat hierbij om zowel persoonsgegevens van de gebruiker als om persoonsgegevens van patiënten, welke onder de AVG aangemerkt zijn als bijzondere persoonsgegevens.

Patiëntgegevens

De NHGDoc alerts zijn gebaseerd op de volgende patiëntgegevens: geboortejaar, geslacht, ICPC-code(s), actuele medicatie, alle meetwaarden van de afgelopen 5 jaar, NHG-codes en gegevens van anamnese en lichamelijk onderzoek. Deze dataset wordt door NHGDoc op basis van de gedigitaliseerde beslisbomen automatisch her beoordeeld op de klinische relevantie van de gegevens. Let op: NHGDoc leest geen vrije tekst.

Privacy

Bij het ontwikkelen van NHGDoc staat de privacy van arts en patiënt voorop. NHGDoc werkt met een centrale server waar de alerts “realtime” worden gegenereerd. De gegevens die worden uitgewisseld tussen het HIS en deze server worden versleuteld volgens de geldende NEN-normen in de zorg, en zijn niet te herleiden tot een specifieke patiënt. De voor het NHGDoc alert gebruikte patiëntgegevens worden niet opgeslagen, gedeeld met derden, of verwerkt in landen buiten de EU.

Gebruikersgegevens

U kunt uw gegevens opgeven om meer informatie aan te vragen of om zich aan te melden voor de beslissingsondersteunende webservice NHGDoc. Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door u zijn verstrekt. Dit betreft de volgende contactgegevens: Voornaam, Voorletters, Achternaam, Datum aanmelding, E-mailadres, Arts AGB Code, Rol in de praktijk, Praktijknaam, Praktijk AGB-code, Aantal patiënten in de praktijk bij benadering, Aantal werkzame artsen, HIS in de praktijk, Straat en huisnummer, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer praktijk, e-mailadres praktijk

ExpertDoc verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch dan wel schriftelijk(per e-mail) contact met u op te kunnen nemen ter afsluiting van het abonnement. Verder bestaat de kans dat wij u contacteren om te vragen naar uw gebruik van NHGDoc en/of om u op de hoogte te brengen van updates, uitbreiding of wijzigingen. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen.

Gebruikersaccount

Voor optimaal gebruik van NHGDoc moet een gebruikersaccount worden aangemaakt. Om u middels een rapportage inzicht te geven in uw persoonlijke NHGDoc alert resultaten en persoonlijke instellingen mogelijk te maken, wordt uw NHGDoc gebruik gelogged. ExpertDoc kan deze gegevens tevens gebruiken om u te benaderen voor advies ter verhoging van uw gebruikerservaring. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn

ExpertDoc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

Ontvangers van persoonsgegevens/ Locatie van verwerking

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden gedeeld met derden, of verwerkt worden in landen buiten de EU.

Gebruikersovereenkomst

In verband met wet- en regelgeving rondom gebruik van medische data & privacy, is het noodzakelijk dat ExpertDoc een overeenkomst betreffende het verwerken van data, met de huisartspraktijk afsluit naast de overeenkomst tussen ExpertDoc en het HIS. Wanneer u bij de eerste installatie/het eerste gebruik van het NHGDoc Systeem dient u akkoord te gaan met de alle voorwaarden van deze overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat, gebruik, kopieer of installeer NHGDoc dan niet. In dat geval dient u het NHGDoc systeem ontoegankelijk te maken op alle apparaten die in uw bezit of onder uw beheer zijn.

Website

ExpertDoc maakt gebruik van Google Analytics-cookies om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. ExpertDoc heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarnaast wordt uw IP-adres niet volledig opgeslagen (geanonimiseerd). “Gegevens delen” is uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@expertdoc.nl.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via info@nhgdoc.nl