Privacy Statement

Publicatiedatum: 11 februari 2021

ExpertDoc B.V. hecht grote waarde aan de privacy van u en uw patiënt. Door middel van deze Privacyverklaring informeert ExpertDoc u over de persoonsgegevens die NHGDoc verwerkt en op welke wijze wij daarmee omgaan. ExpertDoc draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ExpertDoc is getoetst en gecertificeerd door BrandCompliance voor ISO 27001, NEN 7510 en ISO 9001. Hiermee voldoet ExpertDoc aan de eisen die gesteld worden op het gebied van informatiebeveiliging en aan het kwaliteitsmanagementsysteem.

Over ExpertDoc
ExpertDoc B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24355651 en is gevestigd aan Leeuwenstraat 9, 3011 AL te Rotterdam. ExpertDoc ontwikkelt medische beslisondersteuning. Wij streven ernaar om de juiste informatie op het juiste moment met de juiste tools aan patiënten en zorgverleners te leveren, zodat u beter geïnformeerde beslissingen kunt maken. ExpertDoc is uitgever van NHGDoc. NHGDoc is een medisch beslisondersteunend systeem geïntegreerd in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) dat patiënt-specifieke adviezen biedt tijdens het consult op basis van o.a. de landelijke NHG-Standaarden.

Dataverwerking: rechtsgronden
ExpertDoc verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, op basis van uw nadrukkelijke toestemming of op basis van wettelijke bepalingen.

Om gebruik te kunnen maken van NHGDoc, verwerkt ExpertDoc persoonsgegevens. Het gaat hierbij om zowel persoonsgegevens van de gebruiker als om persoonsgegevens van patiënten. In het laatste geval gaat het ook om gegevens welke onder de AVG aangemerkt zijn als bijzondere persoonsgegevens. Deze worden verwerkt voor doeleinden van geneeskundige aard door u als gebruiker van NHGDoc in het kader van de gezondheidszorg die u levert. Voor zover ExpertDoc de persoonsgegevens van patiënten verwerkt, geldt dat u als NHGDoc-gebruiker – in de zin van de AVG – verwerkingsverantwoordelijke bent en ExpertDoc verwerker.

Patiëntgegevens
De NHGDoc adviezen zijn gebaseerd op de volgende patiëntgegevens uit het Huisartsen Informatie Systeem: geboortejaar, geslacht, ICPC-code(s), medicatie vastgelegd door middel van een ATC, PRK, GPK, HPK of ZI-code, contra-indicaties en intoleranties en alle meetwaarden en laboratoriumuitslagen vastgelegd middels een NHG-labcode. Deze dataset wordt door NHGDoc op basis van gedigitaliseerde beslisbomen automatisch (her)beoordeeld op de klinische relevantie van de gegevens. Let op: NHGDoc leest geen vrije tekst. De NHGDoc adviezen bieden passende informatie die de huisarts kan gebruiken als onderdeel van de zorgverlening aan zijn patiënt.

Beveiliging van patiëntgegevens
Bij het ontwikkelen van NHGDoc staat de privacy van arts en patiënt voorop. NHGDoc werkt vanuit een Nederlandse clouddienst waarbij de adviezen ‘realtime’ worden gegenereerd. De gegevens die worden uitgewisseld tussen het Huisartsen Informatie Systeem en deze service worden versleuteld volgens de geldende NEN-normen in de zorg, en zijn niet te herleiden tot een specifieke patiënt (gepseudonimiseerd). Daarnaast hebben medewerkers die toegang kunnen hebben tot deze gegevens een geheimhoudingsverklaring ondertekend. De voor het NHGDoc advies gebruikte patiëntgegevens worden niet gedeeld met derden zonder nadrukkelijke toestemming. De gegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EU.

Gebruikersovereenkomst
In verband met wet- en regelgeving rondom gebruik van medische data & privacy, is het noodzakelijk dat ExpertDoc een overeenkomst met de huisartspraktijk afsluit betreffende het verwerken van data, naast de overeenkomst tussen ExpertDoc en het HIS. Bij eerste gebruik van NHGDoc dient u akkoord te gaan met alle voorwaarden van deze overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat, kunt u geen gebruikmaken van NHGDoc.

Voor optimaal gebruik van NHGDoc, om via rapportages inzicht te geven en om persoonlijke instellingen mogelijk te maken, wordt uw NHGDoc-gebruik gelogd. ExpertDoc kan deze gegevens tevens gebruiken om u te benaderen voor advies ter verbetering van uw gebruikerservaring.

Gebruikersgegevens
Op onze website kunt u uw gegevens achterlaten om meer informatie aan te vragen of om u aan te melden voor NHGDoc. Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door u zijn verstrekt. Dit betreft de volgende contactgegevens: Voornaam, Voorletters, Achternaam, Datum aanmelding, E-mailadres, Arts AGB Code, Rol in de praktijk, Praktijknaam, Praktijk AGB-code, Aantal patiënten in de praktijk bij benadering, Aantal werkzame artsen, HIS in de praktijk, Straat en huisnummer, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer praktijk, en E-mailadres praktijk.

Door uw persoonsgegevens op te geven via de website gaat u ermee akkoord dat ExpertDoc uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt.

ExpertDoc verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch dan wel schriftelijk (per post, per e-mail of online) contact met u op te kunnen nemen ter afsluiting van het abonnement. Verder bestaat de kans dat wij u contacteren om te vragen naar uw gebruik van NHGDoc en/of om u op de hoogte te brengen van updates, uitbreidingen of wijzigingen. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen.

Via de website kunt u zich ook opgeven voor de NHGDoc nieuwsbrief. Daarvoor vragen we uw e-mailadres en het gebruikte HIS in de praktijk. Met deze laatste informatie kunnen we de informatie in onze nieuwsbrief specifiek voor u maken. In elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden. Wij maken gebruik van een derde partij voor verzending van onze nieuwsbrieven.

Bewaartermijn
ExpertDoc bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld of conform wettelijke bepalingen. De gegevens in NHGDoc worden tot 1 jaar na einde van de overeenkomst bewaard, om na het einde van de overeenkomst nog eventuele verzoeken en vragen te kunnen afhandelen.

Ontvangers van persoonsgegevens / Locatie van verwerking
Bij afsluiting van een abonnement op NHGDoc worden uw persoonsgegevens gebruikt voor onze financiële administratie.
Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting delen we uw (persoons)gegevens met derden. Indien deze als verwerker optreedt, hebben wij hiermee een verwerkersovereenkomst.
Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden verwerkt worden in landen buiten de EU.
Wij treffen passende en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen conform de eisen van ISO 27001 en NEN 7510.

Gebruik van cookies
ExpertDoc maakt gebruik van cookies om bij te houden hoe bezoekers de website www.nhgdoc.nl gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op het apparaat waarmee u de website bezoekt zoals een computer, laptop of mobiele telefoon. In een cookie zit informatie opgeslagen.

Op onze website www.nhgdoc.nl maken we gebruik van geanonimiseerde cookies van Google Analytics. Daarvoor hebben we de volgende handelingen ondernomen:
• ExpertDoc heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
• ‘Gegevens delen’ met Google-diensten en voor advertentiedoeleinden is uitgezet.
• Het IP-adres wordt niet volledig opgeslagen (geanonimiseerd).
• De functies voor User ID’s zijn uitgeschakeld.
• We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Wij maken op de website geen gebruik van tracking-cookies. Wel kunnen we op onze website embedded content van social media kanalen zoals YouTube plaatsen. Bij het afspelen van deze video’s gaat u akkoord met de voorwaarden van YouTube.

Via de instellingen van uw browser heeft u de optie om cookies voor alle websites te weigeren. Ook kunt u een opt-out plug-in voor Google Analytics downloaden. Daarnaast kunt u via de browserinstellingen eerder opgeslagen cookies wissen.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nhgdoc.nl. Binnen 2 weken ontvangt u van ons een reactie op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u een kopie van uw identiteitsbewijs.

Klacht
Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@nhgdoc.nl.