Vernieuwde samenwerking tussen ExpertDoc en NHG

NHG blijft NHGDoc ondersteunen

Sinds 2006 werken ExpertDoc en het NHG samen aan de ontwikkeling van NHGDoc. Het NHG ziet daarbij toe op de inhoudelijke juistheid van de adviezen die in NHGDoc beschikbaar zijn. Inmiddels zijn er op deze manier al 14 verschillende richtlijnen uitgewerkt, die iedere 3-5 jaar geüpdatet worden.

Eric Scheppink, Raad van Bestuur van het NHG, is verheugd met de herziene overeenkomst met ExpertDoc: ‘Door deze samenwerking zetten we de ambitie kracht bij dat huisartsen in staat zullen zijn om gemakkelijk en snel beslissingen te nemen op basis van de NHG-Richtlijnen. NHGDoc heeft naar onze overtuiging de potentie bij te dragen aan onze doelstellingen om de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg te bevorderen. Wij zijn dan ook blij met de voortzetting van de samenwerking met ExpertDoc.’

Validatieprocedure

Het verwerken van aanbevelingen in de richtlijn tot digitale algoritmes in het HIS is een secuur werkje. Het is dan ook uitermate belangrijk dat de vertaling van de richtlijn naar de adviezen in NHGDoc correct plaatsvindt. Het NHG ziet toe op deze vertaling en gaat na of de adviezen inhoudelijk in lijn zijn met de richtlijnen. Hierbij wordt een zogenaamde validatieprocedure gevolgd, waarbij het NHG op meerdere momenten in het ontwikkelproces de content van NHGDoc nakijkt. Pas als het NHG alles goed heeft bevonden mag een richtlijn live in NHGDoc. “Deze strenge procedure zorgt ervoor dat wij de hoge kwaliteit van onze beslisregels kunnen blijven waarborgen”, aldus Eric Grosfeld, directeur van ExpertDoc.

Meer dan alleen richtlijnen

ExpertDoc werkt aan volledige integratie van de bestaande beslisondersteuning in het Huisartsinformatiesysteem (HIS). Deze innovatie komt onder de naam ExpertDoc CDS Platform beschikbaar. Op dit platform zullen naast de adviezen die zijn gebaseerd op de NHG-Standaarden ook andere beslisondersteunende adviezen en functionaliteiten worden aangeboden. Het primaire doel van het platform is het verlagen van de werkdruk in de huisartspraktijk. Het platform zal dan ook gaan ondersteunen bij de logistieke en administratieve afhandeling
van adviezen.

In 2024 zetten we vanuit ExpertDoc de eerste stappen met CGM, MicroHIS  en ChipSoft om het ExpertDoc CMS Platform te implementeren.