Veiligheid en kwaliteit van NHGDoc

Published by Meefa Hogenes on

Bij ExpertDoc, de organisatie die NHGDoc ontwikkelt, hebben kwaliteit en veiligheid de hoogste prioriteit. “Het is uitermate belangrijk dat onze klanten volledig kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van de gegevens die gebruikt worden voor beslissingsondersteuning”, aldus directeur Eric Grosfeld. “Om dit te kunnen garanderen hebben wij alle benodigde maatregelen genomen om te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de normen ISO 27001 (informatiebeveiliging), de NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg) en de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement).

Veelgestelde vragen op gebied van informatiebeveiliging

NHGDoc verwerkt persoonsgegevens. Het gaat hierbij zowel om persoonsgegevens van patiënten, welke onder de AVG aangemerkt zijn als bijzondere persoonsgegevens, als om persoonsgegevens van gebruiker en eindgebruikers.

Nee, uw gegevens worden niet aan andere organisaties geleverd tenzij u hier uitdrukkelijk en aanvullend toestemming voor heeft gegeven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij deelname aan het MiGuide platform of deelname aan een academisch onderzoek. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het NHGDoc Systeem. Andere verwerkingen van persoonsgegevens zullen uitsluitend worden uitgevoerd in opdracht van de gebruiker of als er sprake is van een wettelijke verplichting.

De inzage in gegevens is voorbehouden aan medewerkers van ExpertDoc voor wie dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun rol (bijvoorbeeld vanwege het medisch inhoudelijk testen van beslisregels). Deze medewerkers hebben allereerst een geheimhoudingsverklaring getekend. Daarnaast zijn alle patiëntgegevens (die sowieso gepseudonimiseerd zijn en daarmee niet herleidbaar tot een persoon) die ingezien kunnen worden volledig ge-encrypt. Tot slot is de informatie alleen toegankelijk met een aparte inlog voor medewerkers van ExpertDoc die daartoe bevoegd zijn.

ExpertDoc wordt ieder jaar geaudit door een hiervoor geaccrediteerde instantie, om te controleren of wij nog voldoen aan alle normen van de ISO 27001, de NEN 7510 en de ISO 9001. Ook heeft ExpertDoc een Security Officer en Privacy Officer aangesteld, die toezien op de naleving van de Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van informatieveiligheid en kwaliteit.

U vindt de verwerkersovereenkomst in NHGDoc. Klik op de NHGDoc knop om de NHGDoc omgeving te openen. Klik bovenin het menu op Mijn NHGDoc en vervolgens op ‘gebruikersgegevens’. Scrol naar beneden en klik bij ‘Gebruikers- en verwerkersovereenkomst’ op ‘Download’ voor een kopie van uw getekende Gebruikers- en verwerkersovereenkomst.

Categories: Nieuwsarchief

0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *