Vergoeding NHGDoc

Wist u dat een een volledige vergoeding voor NHGDoc kan ontvangen?
Lachende vrouw

Vergoeding NHGDoc vanuit Segment 3 – innovatiegelden
In de bekostiging van de huisartsenzorg voorziet segment S3 onder meer in de financiering van innovaties/vernieuwing en specifieke prestaties. NHGDoc is als een medisch innovatief product aangemerkt binnen segment 3.

Heeft u een abonnement op NHGDoc? Dan kunt u de aanvraag voor de segment 3 vergoeding als volgt indienen:

Zilveren Kruis
Uw zorggroep dient met Zilveren Kruis in gesprek te gaan over een eventuele bekostigingswijze van NHGDoc. Het al dan niet toewijzen verschilt per regio en is afhankelijk van de situatie in die regio.

CZ
CZ vergoedt het gebruik van NHGDoc en de Bijwerkingzoeker als onderdeel van de prestatie ‘Praktijkdigitalisering’. Download dit formulier en verstuur deze naar rz.huisartsen@cz.nl om in aanmerking te komen voor de vergoeding. 

Let op: maakt u nog gebruik van de financiering voor Service en Bereikbaarheid? Dan dient u ook het tweede tabblad in te vullen.

De vergoeding start op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal nadat CZ het aanvraagformulier heeft ontvangen. Indien u de aanvraag in februari indient, start de vergoeding per 1 april. 

Menzis
In de Menzis-regio’s werkt Menzis samen met zorgaanbieders aan diverse projecten om vernieuwende zorg in de praktijk te brengen. Vervolgens werkt Menzis aan opschaling van de succesvolle projecten. Ook wordt met zorgaanbieders afspraken gemaakt over innovatieve bekostiging om de zorg te verbeteren en meer tijd voor de patiënt te creëren. Samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2020-2021 via hun accountmanager met Menzis in gesprek gaan over innovatieve producten en/of bekostigingswijze (segment 3).

Bron: Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2020-2021

VGZ
VGZ vraagt aan alle preferente regio’s om een regioplan op te stellen. In het regioplan wordt bepaald aan welke doelstellingen de komende twee jaar wordt gewerkt in de regio om daarmee de belangrijkste knelpunten in de regio aan te pakken. De inzet van de zorggroep voor uitvoering van dit regioplan wordt gefinancierd via regiomanagement als een van de betaaltitels binnen O&I. De regioprestatie in het huisartsencontract is hier direct aan gekoppeld vanaf 2020. Om de doelstellingen uit het regioplan te bereiken is immers inzet van huisartsen nodig. Met de regioprestatie financieren zij deze inzet.

NHGDoc abonnement afsluiten?

Klik dan hier om een aanvraag in te dienen.