Ziektelastmeter COPD

De Ziektelastmeter COPD kunt u handig inzetten tijdens het consult. De Ziektelastmeter betrekt uw patiënt meer bij zijn of haar behandeling en geeft zowel u als de patiënt meer grip op de situatie. Voordeel van het gebruik via NHGDoc is dat alle relevante metingen, zoals geregistreerd in uw HIS, worden meegenomen. Dit bespaart u tijd! Daarnaast neemt NHGDoc ook voorgaande metingen mee. Zo ziet u én de patiënt dankzij de grijze ballonnen ook het verloop van de ziektelast.
Wat is de Ziektelastmeter COPD?

De Ziektelastmeter COPD geeft u en de patiënt inzicht in de belangrijkste factoren die de ziektelast van de patiënt bepalen aan de hand van een ballonnenschema. Het gaat in op de fysieke, emotionele, psychologische en/of sociale aspecten die een rol spelen bij de ervaren ziektelast. Hiervoor is de CCQ (Clinical COPD Questionnaire) uitgebreid met vragen over emotionele ervaringen en vermoeidheid. De verschillende aspecten worden beoordeeld aan de hand van een vragenlijst. Met behulp van de antwoorden op deze vragen wordt er een grafiek gegenereerd met 11 ballonnen. Deze ballonnen geven ieder een afzonderlijk aspect van de ziektelast weer. Met behulp van de kleuren van een ballon is makkelijk inzichtelijk gemaakt welk domein aandacht verdient.  

Waar vind ik de Ziektelastmeter COPD?
De Ziektelastmeter COPD in 5 stappen

Als bij een patiënt de episode R95 COPD is vastgelegd, komt de patiënt in aanmerking voor het bijhouden van de COPD ziektelastmeter. Daarnaast is het van belang om de ziektelast te bepalen door het invullen van de twee vragenlijsten (één voor patiënt en één voor zorgverlener):

Totstandkoming

De ziektelastmeter COPD is op initiatief van ‘PICASSO voor COPD’ en onder auspiciën van de Long Alliantie Nederland door de Universiteit van Maastricht ontwikkeld.